“เชื่อหรือไม่ แค่ 9 นาทีก็สามารถมีสุขภาพที่ดีได้” มาใช้เวลา 9 นาทีของคุณให้มีค่า กับ Suit Minutes รายการออกกำลังกายแบบต่อเนื่องฝีมือคนไทยที่จะมาชวนคุณออกกำลังกายตลอด five วัน วันละ 9 นาที เริ่มตอนแรก คือ Aerobic Work out การออกกำลังกายแบบใช้ออกซิเจน ที่จะมาตอบโจทย์คนอยากผอม และลดน้ำหนัก
#FitMinutes 9 นาที พิสูจน์ใจคุณ ผมทำได้ คุณก็ทำได้

ดาวน์โหลดตารางออกกำลังใน 4 สัปดาห์กับ Suit Minutes

สุขภาพดีสร้างได้ด้วยตัวเอง เพียง 9 นาที Suit & Organization คุณสร้างได้ กับรายการออกกำลังกายแบบต่อเนื่องฝีมือคนไทย Suit Minutes ทาง YouTube : Mahidol Channel
YouTube :
Fb :
Mahidol College มหาวิทยาลัยมหิดล :
Web page :

supply