Tham gia hội thi mừng xuân Giáp Ngọ 2014 có sự góp mặt : Thanh Lai (12a3), Thùy Trang (12a3), Liên Kiều (12a12), Tú Uyên (11a1), Ngọc Hiệp (11a4), Thị Phận(11a5), Thục Nhi (10a5), Thu Hằng (10a8).

resource