ท่าออกกำลังกาแบบคาร์ดิโอง่ายๆ ทำได้ทุกที่ สำหรับคนทั่วไปที่สนใจการดูแลสุขภาพ สาธิตโดยโค้ชแม็ค เตชิต เลิศเอนกวัฒนา และโค้ชฟ่าน จิรายุ ลิ่มศิลา วิทยากรออกกำลังกายเครือข่ายคนไทยไร้พุง และวิทยากรนำออกกำลังกายที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

source