Danh sách 10 đội tham gia (theo thứ tự thi đấu):

1. ĐH KHXH&NV 2
2. ĐH Ngoại ngữ
3. CĐ Sư phạm HN
4. ĐH KHXH&NV 1
5. ĐH Sư phạm
6. Khoa Quốc tế (ĐHQGHN)
7. CĐ CN Thành Đô
8. ĐH Khoa học Tự nhiên
9. ĐH Văn hoá
10. ĐH Đại Nam

Posted by lngt on 2009-04-09 17:33:13

Tagged: , 40D , ussh , aerobic , open , students