Để đáp ứng nhu cầu mở phòng tập Thể dục Thẩm mỹ ngày một phát triển ở các thành phố, huyện thị, Aerobic Thanh Hóa chuyên cung cấp Bài tập, Nhạc tập, đào tạo Học viên đủ tự tin mở lớp (Học viên có môi trường thực hành thuận lợi, có chỗ ở cho học viên ở xa.) ĐT liên hệ: 0986.092.400

source