แจ้ง ทุกท่านนะคะ คอมเล็ก พังคะ … ภาคต่อๆมา หายหมดเลยคะ
อุตส่าห์ทำภาคไทยไว้ T^T

เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะ

supply