Các bạn nhảy rất đều và không gặp lỗi nào, rất xứng đáng để nhận được giải nhất. Chúc mừng các bạn!
2 bài hát được sử dụng là Tarzan and Jane và Maraca, Tải bài nhạc này tại đây:

supply